PLASTIC AGE (SADOBOT)

Plastic Age (Sadobot), 2018, interactive performance with robotic object Sadobot

Doba plastová (Sadobot), 2018, interaktívna performancia s robotickými objektami Sadobot

 

Sadobot No.1 (Trionfale), 2017-2018, robotic object from the interactive performance Plastic Age

Sadobot č. 1 (Trionfale), 2017-2018, robotický objekt z interaktívnej performancie Doba Plastová

 

Sadobot No.2 (Delicato), 2017-2018, robotic object from the interactive performance Plastic Age

Sadobot č. 2 (Delicato), 2017-2018, robotický objekt z interaktívnej performancie Doba Plastová

 

Sadobot No.3 (Non Troppo), 2017-2018, robotic object from the interactive performance Plastic Age

Sadobot č. 3 (Non Troppo), 2017-2018, robotický objekt z interaktívnej performancie Doba Plastová

 

Sadobot No.4 (Fortepiano), 2017-2018, robotic object from the interactive performance Plastic Age

Sadobot č. 4 (Fortepiano), 2017-2018, robotický objekt z interaktívnej performancie Doba Plastová

 

Sadobot No.5 (Appassionato), 2017-2018, robotic object from the interactive performance Plastic Age

Sadobot č. 5 (Appassionato), 2017-2018, robotický objekt z interaktívnej performancie Doba Plastová

 

Sadobot No.6 (Legato), 2017-2018, robotic object from the interactive performance Plastic Age

Sadobot č. 6 (Legato), 2017-2018, robotický objekt z interaktívnej performancie Doba Plastová

 

Sadobot No.7 (Da Capo), 2017-2018, robotic object from the interactive performance Plastic Age

Sadobot č. 7 (Da Capo), 2017-2018, robotický objekt z interaktívnej performancie Doba Plastová

 

Plastic Age (Sadobot), 2018, interactive performance with plastic and robotic objects Sadobot, in Salónik - art center in presidential salon, main railway station in Bratislava, Slovakia (photo No.12 by Z. Duchová, No.13 by P. Procházka, No.14,15 by M. Janoško), technical support: Kubriel (Jakub Pišek)

Doba plastová (Sadobot), interaktívna performancia s plastovými a robotickými objektami Sadobot, v Salóniku - prezidenský salón na Hlavnej stanici Bratislava (foto č. 12 Z. Duchová, č. 13 P. Procházka, č. 14 a 15 M. Janoško), technická podpora: Kubriel (Jakub Pišek)

 

The performance Plastic Age (Sadobot) comments everyday life and objects that surround us. Through transparent packages of things we imply the essence of their absent existence. Dorota Sadovská present her metaphorical thinking about our age in a form of moving collection of plastic artworks. They constitute a brand new world and in the same time make a statement about the ours.

Sadovská is not showing any new brand design of her own: she is literally presenting “nothing”, the void. Empty packages that still carry memories of their former "inhabitants" – whether those be dolls, kilos of carrots, etc. The plastic shells are not what matter. Sadovska overturns this hierarchy of the importance of objects by putting them on a pedestal and making them into art objects. The void is omnipresent, in the arts, politics, media, business...
Performance and the collection of plastic objects is constantly monitored by Sadobots - robots that represents movement, observation, control and power. A visitor can control the Sadobot using a simple app which may be downloaded to a mobile device. Thereby he becomes part of the performance Plastic Age and assumes power.

Mgr. Zuzana Duchová, PhD.

 

Performance Doba plastová (Sadobot) komentuje v baletno-trashovej estetike každodenný život a zameriava sa na predmety, ktoré nás obklopujú. Ukazuje veci prostredníctvom ich priesvitných obalov, ktoré naznačujú vrstvu absentujúcej fyzickej existencie. Dorota Sadovská predstavuje svoje metaforické uvažovanie o “dobe plastovej” okolo nás v podobe pohyblivej zbierky plastových artefaktov. Návštevník môže do deja večera zasahovať, keď prostredníctvom mobilnej aplikácie ovláda správanie niektorého z robotov Sadobot. Priehľadný plast ako potenciál prehliadania. Vzťah odpadu a umenia v ďalšom príbehu za maliarskym plátnom.

Mgr. Zuzana Duchová, PhD.

Dorota Sadovská - Plastic Age (teaser)
https://vimeo.com/274092539

https://salonik.sk/2018/06/07/dorota-sadovska-doba-plastova-plastic-age/